Odstoupení od smlouvy


Všechny naše produkty jsou zcela nové a na ně se vztahuje záruka výrobce, distributora nebo dovozce, pokud se na tento výrobek vztahuje záruka.

Zoofast nemůže být zodpovědný za nevhodné použití výrobku.

 

Pokud má dodané zboží vady, má objednatel právo vrátit zboží nebo je vyměnit za nový předmět bez vad. Přesnost vady vyžaduje rozhodnutí výrobce, distributora nebo dovozce. V případě vady výrobku, po kontaktování obchodu telefonicky nebo e-mailem, pošlete zpět poškozené zboží na naši poštovní adresu. Po obdržení stanoviska výrobce, distributora nebo dovozce Vám vrátíme náklady na nákup nebo vyměníme zboží za zboží bez vad. Tyto stížnosti budou vyřízeny do 14 pracovních dnů.

Reklamace z důvodu rozdílů ve vzhledu produktu na webové stránce, např. Kvůli různá nastavení monitoru nebudou řešena.

V souladu s ustanoveními zákona o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem z období 2000-03-02 může jednotlivý Zákazník odstoupit od smlouvy uzavřené s Obchodem, aniž by uvedl důvod, a to předložením příslušného písemné prohlášení do 10 (deseti) dnů ode dne obdržení Zboží. Pro dodržení této lhůty postačí zaslat prohlášení před uplynutím této lhůty. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka není závislé na zaplacení jakékoli peněžní částky (náhrada). Právo na odstoupení od smlouvy na dálku se nevztahuje na jednotlivého zákazníka v případech uvedených v článku 10 zákona č. 3 zákona č. 2000-2003 Sb. o ochraně některých spotřebitelských práv a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem, a to i v případě Zboží, které z důvodu své povahy nemůže být vráceno nebo které podléhá rychlé zkáze.

V případě, že zákazník uplatní právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se Obchodem, je Zákazník povinen vrátit Prodejci Zboží ve stejném stavu, pokud změna nebyla nutná v rozsahu nebo běžném řízení. Zboží by mělo být neprodleně vráceno, nejpozději do 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne předložení prohlášení o odstoupení od smlouvy. Náklady na přepravu související s vrácením Zboží do Obchodu hradí Zákazník.

V případě, že Zákazník již zaplatil za Zboží, Obchod neprodleně, nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne podání prohlášení o odstoupení od smlouvy, uhradí Zákazníkovi celou platbu.

V případě odstoupení od smlouvy bude tato smlouva považována za neuzavřenou a Zákazník, stejně jako Obchod, budou zbaveni všech povinností.
Všechny zásilky by měly být zaslány na adresu Obchodu:

Center Zoo sp. z o. Ó..

Kokotów 703 u Krakova

32-002 Węgrzce Wielkie

POLSKO

 

 

Po obdržení zásilky zkontrolujte stav a obsah u kurýra. V případě poškození nebo rozporu mezi přepravou a objednávkou připravte "hlášení o škodě".
Základem reklamace pro náš obchod je zaslání „hlášení o škodě“ na adresu office@zoofast.cz

Stránky využívají cookies k poskytování služeb v souladu s Zásady týkající se souborů cookie. V prohlížeči můžete určit podmínky pro ukládání nebo přístup k souborům cookie.
Chápu
pixel