Pravidla obchodu

 

 

                                                               Pravidla Internetového zoologického obchodu ZOOFAST
                                                                                              (dále jen:
Pravidla)I. Obchod
1. Internetový zoologický obchod ZOOFAST (dále jen:
Obchod), působící na internetové adrese www.zoofast.cz, provozuje Center Zoo Sp. z o.o., Prądnicka 12, 30-002 Kraków, KRS 0000691214, NIP: 6772424074, REGON: 368050932
2. Pro účely vyúčtování se Soukromými zákazníky a Firemními zákazníky Obchod používá bankovní účet číslo
2900189653/2010 (dále jen:Bankovní účet Obchodu).
3. Korespondenční adresou a adresou pro vrácení zboží je adresa skladu a pokladny Obchodu, a to Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie (okolí Krakova).
4. Obchod lze kontaktovat následujícími způsoby:
- písemně, zasláním dopisu na korespondeční adresu
- vyplněním příslušného kontaktního formuláře na webových stránkách Obchodu
- prostředníctvím elektronické pošty, odesláním zprávy na e-mailovou adresu Obchodu:
office@zoofast.cz

II. Zákazníci

1. Zákazníkem obchodu může být Soukromý zákazník nebo Firemní zákazník (dále jen:
Zákazník).
2. Soukromým zákazníkem Obchodu může být pouze fyzická osoba, plně způsobila k právním úkonům, nakupující pro účely nesouvisející s profesní nebo podnikatelskou činností, která je spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 2 března 2000 r. o ochraně některých práv spotřebitelů a o odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem (dále jen:
Soukromý zákazník).
3. Firemním zákazníkem Obchodu jsou ostatní zákazníci kromě vyjmenováných v bodě II.2. Pravidel, zejména fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, právní osoby a správní jednotky bez právní subjektivity, kterým zákon uděluje právní způsobilost, nakupující pro účely související s profesní nebo podnikatelskou činností (dále jen:
Firemní zákazník). V případě pochybností se má za to, že osoba nakupující jménem Firemního zákazníka má příslušnou plnou moc k provádění těchto úkonů.
4. K používání Obchodu by měl zákazník disponovat počítačem s následujícícmi minimálními technickými parametry:
a) přístup k internetu
b) internetový prohlížeč Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera nebo Internet Explorer
c) nainstalovaný modul Macromedia FlashPlayer
d) zapnutá obsluha jazyka JavaScript, rámečků a stylů CSS
e) vypnuto blokování vyskakovacích oken (pop-up windows)
f) aktivní e-mailová adresa
g) aktivní telefonní číslo.
5. Pro Zákazníky platí přísný zákaz dodávání protiprávních obsahů. Obchod si vyhrazuje právo na okamžité odstranění z webových stránek Obchodu protiprávního obsahu.

III. Účet Zákazníka

1. Zákazník si může založit účet Zákazníka provedením registrace na webových stránkách Obchodu. Pro tento účel je Zákazník povinen správně vyplnit registrační formulář, a to zejména:
a) uvedením požadovaných osobních údajů (včetně adresy), e-mailové adresy (která je zároveň jeho uživatelským jménem) a zvolením hesla
b) předložení prohlášení o seznámení s obsahem Pravidel označením příslušného políčka
c) vyjádření souhlasu označením příslušného políčka s umístěním osobních údajů Zákazníka v databázi
Center Zoo Sp. z o.o.  a s jejich zpracováním a zpřístupňováním jiným subjektům, jako jsou kurýrní firmy a zprostředkovatelé plateb pro účely realizace smluv a používání internetových stránek Obchodu
d) vyjádření souhlasu označením příslušného políčka s bezplatným používáním, zveřejňováním, kopírováním, modifikováním a distribucí firmou
Center Zoo Sp. z o.o. informací umístěných Zákazníkem v servisu, zejména názorů, hodnocení a výroků
2. Během registrace může Zákazník označením příslušného políčka udělit souhlas k uchovávání, zpracovávání firmou
Center Zoo Sp. z o.o. osobních údajů vložených Zákazníkem, po odstránění veškerých identifikujících Zákazníka znaků nebo síťového zakončení nebo teleinformačního systému, který používá Zákazník, včetně zpřístupnění těchto údajů třetím subjektům výhradně pro účely reklamní, výzkumu trhu a chování a preferencí Zákazníka, s určením výsledků tohoto výzkumu na potřeby zvyšení kvality služeb poskytováných Obchodem.
3. Zákazník může také u registrace vyjádřit souhlas označením příslušného políčka k dostávání obchodních zpráv ve smyslu zákona ze dne 18 července 2002 r. o poskytování služeb elektronicky.
4. Předložení prohlášení uvedených v bodech 1. b, c, d je povinné pro registrační účely, založení účtu Zákazníka a provádění zaregistrovaným Zákazníkem pozdějších transakcí s Obchodem.
5. Předložení Zákazníkem prohlášení vůle určených v bodě 2. a 3. není nutné pro provedení registrace.
6. Použití služeb Obchodu není ovlivněno provedením registrace Zákazníkem.
7. Založení účtu Zákazníka:
a)umožňuje ověření stavu zakázky na webových stránkách Obchodu
b) umožňuje Zákazníkovi zveřejňování názorů na webových stránkách Obchodu, hodnocení a výroků, i s použitím pseudonymu přijatého Zákazníkem
c) je podmínkou účasti Zákazníka ve věrnostním programu Obchodu, jehož zásady určují zvláštní pravidla.
8. Zákazník může kdykoliv změnit údaje na svém účtu a také zrušit účet Zákazníka bez uvedení důvodu.
9. Obchod si vyhrazuje právo na zrušení účtu Zákazníka, včetně odstranění veškerých údajů shromážděných na tomto účtu bez udání důvodu, a obzvlášť v případě nedodržování těchto Pravidel Zákazníkem, včetně dodávání Zákazníkem obsahu protiprávního rázu.

IV. Zboží

1. Obchod nabízí zboží a služby (dále jen:
Zboží).
2. Všechno prezentované zboží je nové.
3. Obchod v rámci provozované činnosti neposkytuje spediční, dodavatelské, zásilkové nebo přepravní služby ohledně Zboží zakoupeného v Obchodě ani neuzavírá jménem Zákazníků smlouvy o spedici, dodání, zásilce, přepravě nebo jiné obdobné smlouvy s jakýmikoliv třetími subjekty.
4. Určení zboží je stanoveno výhradně návody k použití uvedenými výrobcem na etiketách výrobků.

5.Inzeráty, reklamy, ceníky a ostatní informace, umístěné na webových stránkách Obchodu jsou pozvánkou k uzavření smlouvy ve smyslu občanského zákoníku. Neposkytují rovněž záruku prodejce ve smyslu občanského zákoníku.
6. Obchod si vyhrazuje právo na provádění změn a odvolávání výprodejů a propagačních akcí, řízených zvláštními pravidly, zpřístupněnými na webových stránkách Obchodu. Slevy se nesčítají, pokud příslušná pravidla akce nestanoví jinak. Výrobky v akci, památkové předměty zdarma nebo výrobky, jež nejsou ve stálé nabídce Obchodu jsou dostupné v omezeném množství. Plnění zakázky na tyto produkty závisí na pořadí příjetí objednávek od Zákazníků. Obchod si vyhrazuje rovněž právo na náhradu nedostupného výrobku v akci jiným, dostupným v okamžiku příjetí objednávky od Zákazníka.
7. Obchod si vyhrazuje právo na stažení ze sortimentu Obchodu zejména toho Zboží, které není dostupně u výrobců, distributorů nebo dovozců Obchodu.

V. Ceny
1. Ceny všeho Zboží ze sortimentu Obchodu jsou stanoveny
měnou daného státu (s DPH).
2. Zákazník může, dle vlastního uvážení, provést platbu za cenu stanovenou v zlotých (PLN) rovněž v korunách (CZK) Zákazník se může dovědět o částce úhrady v zlotých (PLN) prostřednictvím zvolení v okénku na webových stránkách Obchodu příslušné valuty. Tuto možnost může Zákazník kdykoliv vypnout.
3. Ceny Zboží zahrnují veškeré daně a cla a jsou uvedené jako hrubé částky. Ceny zboží neobsahují poplatky za dodání Zboží Zákazníkovi.
4. V případě podání objednávky v hrubé hodnotě nad 100,00 PLN (slovy: sto zlotých) nebo 690,00 CZK (slovy: šest set devadesát korun) a volby způsobu odběru nebo dodání objednaného zboží firmou Sendfast sp. z o.o. sp.k. (dále:
Sendfast), popsaného v bodě VIII. Pravidel, Obchod poskytuje slevu na zakázku ve výši 1,00 PLN (slovy: jeden zlotý) nebo příměřeně 6 CZK (slovy: šest korun). Pro potřeby tohoto bodu Pravidel Obchod provádí přepočet hodnoty podané objednávky podle stálého koeficientu, který činí 1,00 CZK= 0,15 PLN.
1.5. Obchod si vyhrazuje právo na změnu cen Zboží. Toto Oprávnění neovlivňuje ceny Zboží objednáného před datem vstupu v platnost změny ceny.

VI. Závěr smlouvy a postup nákupu
1. Objednávku lze uskutečnit 24hod. za den.
1. I) Při objednání zboží by zákazník měl provést co nejméně tyto činností, které se můžou několikrát opakovat:
a) volba způsobu platby;
b) volba místa doručení nebo odběru zboží;
c) vložení zboží do košíku;
d) volba způsobu dodávky;
e) podání objednávky v e-shopu s použitím tlačítka
„Potvrzením objednávky se kupující zavazuje k uhrazení příslušné částky
II) Zákazník může podat objednávku také cestou mailovou nebo telefonickou.
2. Závěr smlouvy se soukromým Zákazníkem se uskuteční ve chvíli podání objednávky.
3. Realizace objednávky placené hotově/na dobírku se uskuteční ihned a objednávky placené převodem ihned po zaúčtování platby na bankovním účtu Obchodu.
4. Závěr smlouvy s firemním Zákazníkem se uskuteční ve chvíli přijetí objednávky přes Obchod, o čem Zákazník je informován do 48hod. od přijetí objednávky.
5. Realizace objednávky placené hotově/na dobírku se uskuteční ihned po závěru smlouvy a objednávky placené převodem ihned po závěru smlouvy a zaúčtování platby na bankovním účtu Obchodu.

6. Realizace objednávky může být ovlivněná provedení platby celku nebo jen částí hodnoty objednávky anebo získaním úvěrového limitu v hodnotě co nejméně objednávky nebo souhlasem Obchodu s odesláním objednávky na dobírku (platba hotově při převzetí).

7. Odeslání předmětu smlouvy nastupuje v termínu definovaném na kartě výrobku a pro objednávky s větším množství objednaného zboží v nejdelším termínu stanoveném na kartě výrobků. Běh termínu začíná s chvílou realizaci objednávky.

8. Koupený předmět smlouvy bude společně se zvoleným Zákazníkem dokladem prodeje odeslaný zvoleným přes Zákazníka způsobem dopravy na zvolené zákazníkem místo doručení zboží, společně s dokladem koupí, informací o právě odstoupení od smlouvy, vzorem formuláře odstoupení od smlouvy nebo po dohodě se zákazníkem na jiném trvanlivém nosiču.

 

VII. Způsoby plateb a související náklady
1. Podle zvoleného Zákazníkem způsobu odběru nebo dodání, stanovených v bodě
VIII. Pravidel Obchod akceptuje následující způsoby plateb za objednané Zákazníkem Zboží:
I. V případě zvolení způsobu odběru nebo dodání - osobní odběr ve skladu Obchodu:
a) platba v hotovosti u pokladny

b) platba elektronickým převodem na Bankovní účet Obchodu

c) platba klasickým převodem na Bankovní účet Obchodu

d) platba platební kartou (Obchod neobsluhuje platby platebními kartami v kamenném obchodu)

e) platba Paypal

II. V případě zvolení způsobu odběru nebo dodání - objednání dodání firmou Sendfast:
a) platba elektronickým bankovním převodem na Bankovní účet Obchodu
b) platba tradičním bankovním převodem na Bankovní účet Obchodu
c) platba platební kartou
d) platba dobírkou

e) platba Paypal

III. V případě zvolení způsobu odběru nebo dodání - objednání dodávky u jiného dopravce:
a) platba elektronickým bankovním převodem na Bankovní účet Obchodu
b) platba tradičním bankovním převodem na Bankovní účet Obchodu
c) platba platební kartou.
2. V případě všech forem platby je Zákazník povinen uhradit celou částku za objednané Zboží najednou. Obchod nevede splátkový prodej.
3. Provedení elektronického bankovního převodu nebo tradičního bankovního převodu může souviset s dalšími poplatky, stanovenými příslušnými ceníky institucí, provádějících tyto transakce.
4. Obchod akceptuje následující platební karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic. Platba platební kartou je možná pouze v případě, že karta vlastněna Zákazníkem poskytuje tuto možnost. Zákazník může být zavázan k uvedení osobních údajů (včetně adresy, čísla, data platnosti, čísla CVV/CVC platební karty) a provedení dalších úkonů nezbytných pro provedení platby platební kartou, a také podání prohlášení o vyjádření souhlasu se zpracováváním osobních údajů, v souladu s příslušnymi pravidly stanovenými institucemi provádějícími tyto transakce.

5. Provedení platby prostřednictvím PayPal může souviset s dalšími poplatky, stanovenými příslušnými ceníky institucí, provádějících tyto transakce.
6. Při provádění platby převodem na účet se považuje za den zaplacení den zaúčtování prostředků na Bankovním účtu Obchodu. V případě platby PayPal a platební kartou se za den platby považuje den pozitivní autorizace transakce. Pokud v termínu 7 (slovy: sedmi) dnů od okamžiku odeslání Obchodem e-mailové zprávy „Připraveno k odeslání / Připraveno k odběru” nebudou na Bankovním účtu Obchodu zaúčtovany prostředky za objednávku, Obchod odešle tuto informaci na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem s žádostí o zaslání na e-mailovou adresu Obchodu office@zoofast.cz potvrzení platby převodem nebo potvrzení provedení platby platební kartou ve lhůtě 2 (slovy: dvou) dnů. V případě neodeslání zákazníkem potvrzení bankovního převodu nebo potvrzení provedení platby platební kartou v tomto termínu, Obchod si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím odeslání prohlášení Obchodu na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem. Pokud po odeslání tohoto prohlášení budou na bankovním účtu Obchodu zaúčtovany prostředky pocházející od Zákazníka, Obchod je Zákazníkovi ihned vrátí.
7. Obchod si vyhrazuje právo na dočasné nebo trvalé zrušení možnosti volby jednotlivých forem platby vyjmenovaných v bodě 1., obzvlášť z technických důvodů. Toto oprávnění neovlivňuje volbu formy platby, kterou provedl Zákazník před datem vstupu v platnost změny.

VIII. Způsoby a náklady na odběr nebo dodávku
1. Zákazník může zvolit následující způsoby odběru nebo dodání Zboží objednaného Zákazníkem:
a) osobní odběr ve skladu Obchodu
b) objednání dodávky u firmy Sendfast
c) objednání dodávky u jiného přepravce.
2. Osobní odběr Zboží objednaného Zákazníkem je možný ve skladu Obchodu od pondělí do pátku (s výjimkou dnů pracovního volna a pracovního klidu) od 9:00 do 17:00 hodin. Zákazník může vyzvédnout objednané Zboží a provést platbu hotově u pokladny Obchodu, která je umístěna v budově skladu Obchodu ve lhůtě do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů od okamžíku odeslání Zákazníkovi Obchodem e-mailové zprávy - „Připraveno k odeslání /Připraveno k odběru”. V případě nevyzvednutí Zboží Zákazníkem v této lhůtě Obchod si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím zaslání Obchodem na Zákazníkovou e-mailovou adresu prohlášení.
3. Dodávka Zboží objednaného Zákazníkem je realizována za následujících podmínek:
a) Pro splnění firmou Sendfast dodávky zboží objednaného Zákazníkem je Zákazník povinen uzavřit zvláštní smlouvu o poskytování mezinárodních spedičních služeb mezi Zákazníkem a firmou Sendfast se sídlem ve Wieliczka (poštovní směrovací číslo: 32-020) Kokotów 703, NIP (DIČ): 679-308-16-79, Regon (IČO): 122562976 provedením následujících úkonů:
- zvolení způsobu odběru nebo dodání objednaného Zboží označením možnosti „objednání dodávky u firmy Sendfast”
- správné vyplnění formuláře dodávky uvedením požadovaných osobních údajů (včetně adresy) a e-mailové adresy nebo vyjádření souhlasu s použitím pro účely uzavření smlouvy s Sendfast údajů vložených Zákazníkem v registráčním formuláři.
- podání prohlášení o seznámení s obsahem Pravidel poskytování mezinárodních spedičních služeb firmou Sendfast sp. z o.o. sp.k. pro Zákazníky Obchodu
Center Zoo Sp. z o.o.
- povinné vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů Zákazníka firmou Sendfast pro účely plnění smlouvy o poskytování mezinárodních spedičních služeb, včetně zpřístupnění osobních údajů Zákazníka třetím subjektům, kterým Sendfast zadal provedení celku nebo části služby mezinárodní přepravy zboží
- definitivní potvrzení vůle uzavření smlouvy o poskytování mezinárodních spedičních služeb prostřednictvím podání prohlášení označením políčka: „Uzavření smlouvy o poskytování mezinárodních spedičních služeb znamená povinnost zaplacení” a kliknutí tlačítka „Vytvořit objednávku”
- odeslání firmou Sendfast na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu a e-mailovou adresu Obchodu:
office@zoofast.cz e-mailové zprávy („Pravidla a smlouva společnosti Sendfast”). Tento okamžik je považován za okamžik uzavření smlouvy o poskytování mezinárodních spedičních služeb mezi Zákazníkem a Sendfast.
4.Skutečné náklady na přepravu:
a)Zásilky bez stažení: pro zásilky z hmotnostním rozmezí od 0 do 20kg - 106,25 Kč (základní poplatek + poplatek za pohonné hmoty) + 0,73 Kč za každý kg startu (Mýto), pro zásilky v hmotnostním rozmezí od 20,01 do 32kg - 110,60 Kč(základní poplatek + poplatek za pohonné hmoty) + 0,73 Kč za každý kg startu (Mýto), pro zásilky v hmotnostním rozmezí od 32,01 do 50kg - 124,12 Kč ( základní poplatek + poplatek za pohonné hmoty) + 0,73 Kč za každý kg startu (Mýto)

b)Zásilky se sběrem: pro zásilky v hmotnostním rozmezí od 0 do 20kg - 106,25 Kč (základní poplatek + poplatek za pohonné hmoty) + 0,73 Kč za každý kilogram startu (Mýto), pro zásilky v hmotnostním rozmezí od 20,01 do 32kg - 110,60 Kč (základní poplatek + poplatek za pohonné hmoty) + 0,73 Kč z každý kg startu (Mýto), pro zásilky v hmotnostním rozmezí od 32,01 do 50kg - 124,12 Kč ( základní poplatek + poplatek za pohonné hmoty) + 0,73 Kč za každý kg startu (Mýto) + 23 Kč (COD).

5. Podrobná ustanovení týkající se smlouvy o poskytování mezinárodních spedičních služeb mezi Zákazníkem a Sendfast obsahují Pravidla poskytování mezinárodních spedičních služeb firmou Sendfast sp. z o.o. sp. k. pro Zákazníky Obchodu Center Zoo Sp. z o.o. , která jsou nedílnou součástí této smlouvy.
6. Zákazník může zadat libovolně zvolenému třetímu subjektu dodávku, zásilku nebo přepravu zboží zakoupeného v Obchodě za podmínek určených tímto subjektem. Zákazník je povinen uhradit náklady dodávky, zásilky nebo přepravy podle ceníku a podmínek platby určenými třetím subjektem. Zákazník provádí veškeré úkony související zejména s nalezením a uzavřením příslušné smlouvy přepravy nebo obdobné smlouvy na vlastní pěst. Pro zvolení způsobu zadání dodávky jinému přepravci by měl Zákazník provést následující činnosti:
a) zvolení způsobu odběru nebo dodání objednaného Zboží označením možnosti „zadání dodávky jinému dopravci”
b) definitivní potvrzení vůle zadání objednávky dodávky jinému dopravci prostřednictvím podání prohlášení označením políčka: „Zadání dodávky jinému dopravci znamená povinnost zaplacení podle ceníku zvoleného dopravce” a kliknutím tlačítka „Vytvořit objednávku”. Žádné náklady dodání nebudou přičteny ke dlužné částce za Zboží zakoupené v Obchodě.
c) zástupce jiného dopravce může vyzvednout objednané Zboží ve skladu Obchodu od pondělí do pátku (s výjimkou dnů pracovního klidu) od 9:00 do 17:00 hodin, ve lhůtě 7 (sedmi) pracovních dnů od okamžiku odeslání Obchodem Zákazníkovi e-mailové zprávy - „Připraveno k odeslání / Připraveno k odběru”. Zákazník nebo jím zvolený dopravce by měl kontaktovat Obchod pro dohodnutí přesného termínu odběru objednaného Zboží
odesláním do Obchodu e-mailové zprávy na adresu office@zoofast.cz .V případě nevyzvednutí Zboží zástupcem jiného dopravce v tomto termínu, Obchod si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím odeslání Obchodem na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem prohlášení.
7. Riziko náhodné ztráty nebo poškození zakoupeného Zboží se přenáší na Zákazníka v okamžiku:
a) vydání Zákazníkovi Zboží ve skladě Obchodu, v případě zvolení Zákazníkem způsobu odběru nebo dodání spočívajícího v osobním odběru ve skladu Obchodu
b) výdeje Zboží zaměstnanci Sendfast nebo jiného dopravce, v případě zvolení Zákazníkem způsobu odběru nebo dodání spočívajícího v zadání dodávky firmě Sendfast nebo zadání dodávky jinému dopravci.
8. Vydání Zboží jiné osobě než Zákazníkovi je možné výhradně na základě písemného, jmenovitého zplnomocnění k odběru Zboží, uděleného Zákazníkem.

IX. Právo na odstoupení od smlouvy

1.1.
Soukromý zákazník může odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku podle §53 občanského zákoníku (spotřebitelské smlouvy) bez uvedení důvodů. Odstoupení Zákazníka od smlouvy nezávisí na zaplacení jekékoliv finanční částky s výjimkou 2 případů – jestli zákazník zvolil způsob doručení zboží jiný než nejlevnější v ponuce Obchodu, Obchod nemusí Zákazníkovi vrátit jeho dodatečné náklady a druhý připad Zákazník drží jen přímé náklady na vracení Zboží jestli byl Obchodem informován o nouzi držení nákladu.
1. Odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku můžete učinit do 14 dnů
ode dne, kdy byla objednaná věc doručena, odstoupení musí být podnikateli ve lhůtě 14 dnů doručeno.
2. Odstoupení od smlouvý
soukromého Zákazníka by mělo být písemné s informací o odstoupení od smlouvy ve smyslu §53 odst. 7 občanského zákoníku (spotřebitelské smlouvy). Využití vzorového formuláře bude dobrovolné.

3. Obchod umožňuje podání prohlášení o odstoupení od smlouvy elektronickou nebo telefonickou cestou.

4. Obchod ihned přepošle Zákazníkovi na adresu email zákazníka (uvedenou při uzavření smlouvy nebo jinou uvedenou při odstoupení od smlouvy) potvrzení přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považovana za neuzavřenou.

6. V případě využití Soukromým Zákazníkem práva na odstoupení od kupní smlouvy s Obchodem, je zákazník povinen vrátit Obchodu Zboží ihned a nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od data podání prohlášní o odstoupení.

7. Náklady zásilky související s vrácením Zboží, které je předmětem smlouvy, do Obchodu hradí soukromý Zákazník.
8.
Soukromý zákazník nehradí částku doručení digitálního obsahu, který není zapsán na materiálním nosiču, jestli nesouhlasil s plněním důkazu před vypršením lhůty odstoupení od smlouvy nebo nebyl informován o ztrátě práva do odstoupení od smlouvy ve chvíli poskytnutí souhlasu anebo Obchod nedoručil potvrzení v souladu s ustanovením občanského zákoníku (spotřebitelské smlouvy).

9. Soukromý zákazník nese zodpovědnost za snížení hodnoty věci, která je předmět smlouvy a je výsledkem používání v způsob přesahujicí nutnost k zjištění charakteru, příznaků a fungování zboží.

10. Obchod ihned nejpozději do 14pracovních dnů ode dne obdržení prohlášení zákazníkem o odstoupení od smlouvy odevzdá soukromému Zákazníkovi všechný provedene zákazníkem platby, v tom částku za doručení zboží, a jestli soukromý Zákazník zvolil způsob doručení zboží jiný než nejlevnější nabízený , Obchod neodevzdá soukromému Zákazníkovi dodatečné náklady v souladu s art. Spotřebitelské smlouvy.

11. Obchod odevzdá platbu stejným způsobem platby, který využil soukromý Zákazník ledaže soukromý zákazník bude souhlasil s jiným způsobem platby bez poplatků.

12. Obchod se může zdržet s vrácením peněz obdržených od soukromého Zákazníka do chvíle až neobdrží vrácené zboží nebo potvrzení od soukromého Zákazníka o odeslání zboží, v zavislostí na tom, která věc nastane dříve.

13. Soukromý Zákazník, v souladu s občanským zákoníkem (spotřebitelskou smlouvou), odstoupit od smlouvy nesmí:

  • kdy cena nebo kompenzace jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Obchodu a které se můžou objevit před uplynutím lhůty odstoupení od smlouvy;

  • kdy předmětem svědčení je věc na dodávku, zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

  • kdy předmětem svědčení je věc, která podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání nebo má krátké datum spotřeby;

  • kdy předmětem svědčení je věc doručená v zavřeném obalu, kterou po otevření obalu nejde vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z higienických důvodů, jestli balení bylo otevřeno po doručení;

  • kdy předmětem svědčení jsou věci, které po doručení, z důvodu svých vlastností, jsou neoddělitelně sloučeny s jinými věcami;

  • kdy předmětem svědčení jsou na dodávku audio- a videonahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal;

  • o doručení digitálního obsahu, který není zapsán na fizyckým nosiču, jestli plnění svědčení se začalo při souhlasu soukromého Zákazníka před tím než se ukončila lhůta odstoupení od smlouvy a po tím jak Obchod informoval o zbavení práva k odstoupení od smlouvy;

  • na dodávku novin, periodik a časopisů s výjimkou subskripce.


 


X. Práva z vad (dříve zákonná záruka)


1.
Obchod v souladu s art. 558§1 polského Občanského Zákoníku úplně zakáže odpovědnost vůčí firemnímu Zákazníkovi títulem fyzických a právnických vad (Práva z vad)
2.
Obchod nese odpovědnost vůčí soukromého Zákazníka na základě art. 556 polského Občanského Zákoníku a dalších za vady (Práva z vad).
3. V případě smlouvy se
soukromým Zákazníkem jestli fizycká vada byla nalezena než uplynul rok od chvíle doručení věci, se přijímá, že existovala ona ve chvíli přechodu rizika na soukromého Zákazníka.
4. Soukromý Zákazník, jestli prodaná věc má vadu, má nárok na :
a) prohlášení žádostí na snižení ceny;

b) prohlášení o odstoupení od smlouvy;

ledaže Obchod ihned a to bez nadměrného nepohodlí pro soukromého Zákazníka udělá výměnu chybné věci na věc bez chyby anebo chybu odstraní. Jestli věc už byla vyměněna nebo opravena Obchodem anebo Obchod nesplnil povinnost výměny věci na věc bez vad nebo odstranění chyby, nemá nárok na výměnu zboží nebo ostranění chyby.

5. Soukromý zákazník může místo nabizeného Obchodem odstranění chyby žádat výměny věci na volnou od vad anebo místo výměny věci žádat odstranění chyby, ledaža přivedení věci do souladu se smlouvou způsobem zvoleným přes soukromého Zákazníka není možné anebo náklady ve srovnání se způsobem nabízeným Obchodem jsou nadměrné, přičemž při ocenění nadměrností nákladů bere se v úvahu věc volnou od vad, druh a význam vady a také se bere v úvahu nepohodlí, na které by byl vystaven Zákazník při jiném způsobu uspokojování.

6. Soukromý Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy jestli vada není významná.

7. Soukromý Zákazník jestli prodaná věc má vadu může také:

a) žádat vyměnu věci na věc volnou od vad,

b) žádat odstranění vady.

8. Obchod musí vyměnit chybnou věc na volnou od vad nebo odstranit vadu v rozumném čase bez nadměrného nepohodlí pro soukromého Zákazníka.

9. Obchod může odmítnout odčinění žádostí soukromého Zákazníka, jestli přivedení věci do souladu se smlouvou způsobem zvoleným přes Zákazníka není možné anebo ve srovnání s druhou možností přivedení věci do souladu se smlouvou vyžadovalo by nadměrné náklady.

10. V případě, že chybná věc byla nainstalovaná, soukromý Zákazník může žádat po Obchodu deinstalaci a opětovnou instalaci už po odstranění chyby nebo výměně na volnou od vady, avšak je nucen ponest část nákladu na opravu věci jestli je vyžší než hodnota prodané věci anebo může žádat po Obchodu platby za část nákladu na deinstalaci a opětovnou istalaci, do výšky prodané věci. V případě, že Obchod neprovede svou povinnost, soukromý Zákazník může provést této činností na náklady a riziko Obchodu.

11. Soukromý Zákazník, který provádí nároky jménem prava z vad, je nucen na náklady Obchodu doručit chybnou věc na reklamační adresu, a jestli z důvodu druhu věci nebo způsobu jeji instalace doručení věci soukromým Zákazníkem je nadměrně obtížné, soukromý Zákazník je nucen poskytnout věc Obchodu na místě, ve kterém se věc náchazí. V případě, že Obchod neprovede svou povinnost soukromý Zákazník může odeslat zboží na náklady a riziko Obchodu.

12. Náklady na výměnu nebo opravu nese Obchod, z výjimkou situace popisané v bodě IX. 9.

13. Obchod je nucen převzít od soukromého Zákazníka chybnou věc v případě výměny věci na volnou od vad nebo odstoupení do smlouvy.

14. Obchod v termínu 14 (čtrnáctí) dní se odnese do:

a) prohlášení žádostí snižení ceny,

b) prohlášení o odstoupení od smlouvy,

c) žádostí výmeny věci na volnou od vad,

d) žádostí odstranění vad.

V jiném případě se považuje, že prohlášení anebo žádost soukromého Zákazníka vzal za oprávněné.

15. Obchod odpovídá ze jména práva z vad, jestli fizická vada bude stvrzena než uplynou dva roky ode chvíli doručení věci soukromému Zákazníkovi a jestli věc byla prodaná jako použivaná než uplyne rok ode chvíli doručení věci soukromému Zákazníkovi.

16. Nárok soukromého Zákazníka na odstranění vady nebo výměnu věci na volnou od vad promlčí s uplynutím roku, vypočtěne ode dne prohlášení vady nicméně nedříve než před uplynutím dvou let ode chvíli doručení věci soukromému Zákazníkovi, a jestli předmětem prodeje je použivaná věc před uplynutím roku ode chvíli doručení věci soukromému Zákazníkovi.

17. V případě, že uvedené Obchodem nebo výrobcem datum spotřeby věci se ukončí po uplynutí 2 let ode chvíli doručení zboží soukromému Zákazníkovi, Obchod odpoví títulem práva z vad za fizickou vadu věci objevenou před uplynutím toho termínu.
18. V termínách uvedených v bodě X 15-17
soukromý Zákazník může dát prohlášení odstoupení od smlouvy anebo snižení ceny z důvodu fizické vady prodané věci, a jestli soukromý Zákazník žádal vyměnu věci na volnou od vad nebo odstravění vad, běh termínu začíná ve chvíli neúspěšného uplynutí termínu do výměny věci nebo odstranění vady.

19. V případě vyšetřování před soudem jednoho oprávnění títulem práva z vad termín konání jiných oprávnění svěřených soukromému zákazníkovi tímto títulem, bude suspendovaný do chvíle závěrečného soudního jednání. Platí také pří mediačním jednání, při čemž termín do uplatnění jiných oprávnění títulem práva z vad svěřených soukromému zákazníkovi, začíná běh ode dne odmítnutí přes soud schválení vypořádání schvaleného před mediátorem nebo špatného konce mediací.

20. K provedení oprávnění títulem práva z vad za fizické vady prodané věci se používá bod X 15-16, a běh termínu začíná dnem, ve kterým soukromý Zákazník se dozvěděl o vadě, a jestli soukromý Zákazník se dozvěděl o vadě teprve z důvodu stížností osob třetích – ode dne, ve kterým bylo stanoveno rozhodnutí v urovnávání s třetí osobou.

21. Jestli z důvodu vady věci soukromý Zákazník prohlásí odstoupení od smlouvy anebo snižení ceny, může žádat opravení chyby, která byla způsobená tím, že podepsal smlouvu a nevěděl o vadě, jestliže i chyba byla důvodem okolností, za které Obchod nemůže brát zodpovědnost, a v podrobností může žádat vracení nákladů podepsání smlouvy, nákladů převzetí, přepravy, skladování a pojištění věci, vracení nákladů v rozsahu, ve kterým nedosáhnul žádný přínos, a nedostal jejich vratku od osob třetích a také vratku nákladů na soudní proces.

22. Uplynutí žadného termínu do stvrzení vady nevylučuje provedení oprávnění títulem práva z vad, jestli Obchod vadu klamem skryl.

XI. Ochrana a bezpečnost osobních údajů
1.
Obchod je správcem osobních údajů Zákazníků Obchodu.
2. Osobní údaje jsou chráněny
Obchodem v souladu se zákonem ze dne 29 srpna 1997 r. a ze dne 18 července 2002 r. o poskytování služeb elektronickou cestou. Zákazník, který při vytvaření objednávky uvádí své údaje Obchodovi souhlasí s jejich zpracováním Obchodem cílem realizaci objednávky. Zákazník má možnost pohledu, opravení, aktualizování a také stornování osobních údajů.
3. Podrobné pravidla sbírání, zpracování a skladování osobních údajů použivaných cílem realizací
objednávek Obchodem byly popsane v Politice soukromí, která se nachází pod adresou www.Center Zoo Sp. z o.o..pl/security.php.

XII. Bezpečnostní opatření používaná Obchodem


1. Pro ochranu veškerých údajů Zákazníků vkládáných prostřednictvím webových stránek Obchodu používá Obchod následující technická zajištění:

a) účty administratorů chraněné heslem. Pouze ty účty mají přistup k veškerým osobním údajům

b) zákaznícké účty chraněné heslem. Upravit/přečíst lze pouze vlastní údaje (nikoli jiného uživatele)

c) deník událostí - přihlašovací systém (zápis do logu), kdy byl registrován, kdo a kdy naposledy upravil osobní údaje uživatele

d) vytváření kopií osobních údajů, uchovávaných na bezpečném místě, aby se nedostaly do nepovolaných rukou

e) dodatečné zabezpečení jako přihlašovací jméno a heslo pro přihlášení do systému

f) omezení přístupu k souborům a katalogům na serveru
2. Transakce prováděné s použitím platebních karet [a prostřednictvím elektronického bankovního převodu] jsou autorizovány za spolupráce se servisem eCard - přenos je kodován a prováděn v bezpečném spojení (SSL 256+ bitů).
3. V případě provádění transakce prostřednictvím elektronického bankovního převodu může být tato transakce provedena v rozhraní elektronického bankovnictví banky obsluhující účet Zákazníka a s použitím technických zabezpečení stanovených touto bankou.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Žádné ustanovení těchto pravidel nemá za cíl narušení práv
Zákazníka. Nelze je také v tento způsob interpretovat, protože v případě nesouhlasu jakékoliv částí pravidel s platným právem Obchod prohlašuje absolutní podřízení a použivání toho práva na místo zpochybněného předpisu pravidel.

2. Obchod bude informovat Zákazníka o provedených změnách Pravidel elektronickou cestou (na registrační email). Oznámení bude odeslané co nejméně 30 dní před tím než nová pravidla získají platnost. Změny pravidel budou prováděné cílem přizpůsobení pravidel platnému právnému stavu.

3. Verze pravidel je vždy dostupná pro Zákazníka v záložce Obchodní podmínky (http://www.zoofast.cz/regulamin.php). V období realizaci objednávky a také celou dobu v období po prodejí pro Zákazníka platí pravidla akceptovaná při objednání. S výjimkou situaci, kdy Zákazník prohláší je za méně příznivé než aktuální pravidla a poinformuje Obchod o zvolení aktuálních jako platných.
4. V záležitostech, na které se nevztahují tato Pravidla jsou platné odpovídající předpisy Občanského zákoníku a příslušných zákonů. Na
Zákazníkovo přání diskutabilní záležitostí se posuzuje v mediačním řízení nebo u soudu. Konečně věc posuzuje soud příslušný věcně a místně.

                                                                                   

 

Pokračovat
Poradna pro majitele psů a koček | Často kladené otázky | Obchodní podmínky | Reklamační řád | Dodání a platba | Kontaktujte nás | O nás | Podmínky akce | Mapa stránek | Psi | Kočky | změna měny na PLN | 100% spokojenost nebo vrácení peněz!
Chat

Vyberte chat