Reklamační řád

 

-Všechno Zboží uvedené na webových strankách Obchodu je fabricky nové a má záruku výrobce, distributora anebo importéra (v případě kdy na toto zboží je poskytnutá záruka)

-Obchod nebere odpovědnost za poškození, které vzniklo kvůli nepravidelnému použití Výrobků. Informace o odpovědnosti za škody, které vznikly nepravidelným fungovaním strojů, použivaných podle pravidel uvedených v návodu, jsou upřesněné v podmínkách záruky výrobce, importéra anebo distributora Zboží.

-Pokud doručené zboží bude poškozené, zákazník má právo je vyměnit za bezvadné- opravené nebo nové. O tom, jestli je produkt poškozený, rozhoduje výrobce, distributor anebo importér. V případě rozpoznání vady výrobku, odešlete ho na naši korespondenční adresu, po dřívějším telefonním nebo mailovým kontaktu s naším obchodem. Na základě opinie výrobce, distributora nebo importéra, bud´ Vám vrátíme peníze, anebo vyměníme zboží za bezvadné. Takové reklamace budou vyřizeny během 15 pracovních dnů.

-Nebudou vyřízeny reklamace zboží reklamovaného kvůli rozdílu mezi vzhledem produktu na webových strankách a skutečým vzhledem. Obrázky se mohou mírně lišit od skutečného vzhledu Výrobků, což může být způsobeno nastavením monitoru.

-Před převzetím zásilky a podepsáním dodacího listu pečlivě zkontrolujte obal, zda není poškozen. Pokud je obal nebo obsah viditelně narušen v důsledku dopravy, je nutné to poznamenat do doručovacího listu řidiče (např. roztržený obal, vysypaný obsah, promáčknutý karton atd.). V případě zaslání Zboží ve špatném stavu anebo Zboží jiného než bylo objednáno prosíme o informaci a zaslání fotky na adresu office@zoofast.cz. Dávejte zvláštní pozor na skleněné výrobky jako akvária, zářivky apod.

-Reklamaci vadného Zboží anebo neshodného s objednávkou můžete podat:

a. písemně na adresu Center Zoo Sp. z o.o., Prądnicka 12, 30-002 Kraków,

b. e-mailem na adresu office@zoofast.cz                                                                                                                    

-Reklamace budou vyřízeny během 14 dnů ode dne podání reklamace
Před vyřízením reklamace zástupce obchodu provede konzultaci bud´ s výrobcem anebo s importérem. V případě zjištění vady kontaktujte Obchod telefonicky anebo e-mailem

-Reklamace podané z důvodu rozdílu mezi vzhledem obrazků na webových stránkách obchodu a skutečnou podobou Zboží kvůli odlíšnému nastavení monitoru nebudou vyřizeny.

-V připadě neshodnosti zboží:

a. Zákazník, který je spotřebitelem má nárok na opravu nebo bezplatnou vyměnu zboží, ledaže opravu nebo vyměnu nelze provést anebo vyžaduje nadměrné náklady. Zakladem pro ocenění nákladů je srovnání druhu a stupně zjištěné neshodnosti. Obchod bere v úvahu potíže působené náhradním způsobem vyřizení objednávky.

b. Pokud opravu nebo vyměnu nelze provést anebo pokud vyžaduje nadměrné náklady, Zákazník má nárok na snížení ceny a případně na odstoupení od smlouvy. Tyká se to také případů, kdy Obchod není schopný vyřešit žádost ve vhodné době anebo oprava bud´ vyměna působí Zákazníkovi potíže, Od smlouvy nelze odstoupit v případě, kdy neshodnost zboží a smlouvy je bezvýznamná.

c. Obchod bere zodpovednost za neshodnost Zboží se smlouvou jenom v případě potvrzení neshodnosti před uplynutím dvou let od data převzetí zboží Zákazníkem.

-Zákazník, který je spotřebitelem, v případě kladného vyřizení reklamaci, má nárok na vyměnu vadného Zboží za bezvadné. Pokud Obchod nebude schopný Zboží vyměnit, Zákazník má nárok  na odstoupení od Smolouvy během 14 dnů od dne obdržení zaslané pracovníkem Obchodu informaci o tom, že Zboží nelze vyměnit za bezvadné. Reklamaci vadných Výrobků lze provest do jednoho roku od data uvolnění zboží ze skladu.

-Obchod nebere zodpovědnost za vady Výrobků vzniklé nevhodným použitím včetně spotřebování Výrobků po datu minimální trvanlivosti uvedného na etiketě.

-Zákazník, který je spotřebitelem má nárok na odstoupení od kupní smlouvy do 10 dnů od data uvolnění zboží ze skladu. Je nutné vytvořit písemné prohlášení. Ke prohlašení je třeba přídat kopii dokládů o  uvolnění zboží ze skladu a kopii nákupního dokladu. V písemném prohlášení je nutné uvést číslo bankovního účtu, na které Obchod vrátí peníze za Zboží. Zákazník je povinen vratit zboží v nezměněném stavu. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Peníze budou Zákazníkovi vráceny bankovním převodem během 7 dnů od data doručení vraceného zboží do Obchodu.

-Korespondenci zašlete prosím na adresu obchodu:

Center Zoo Sp. z o.o.
Kokotów 703
(okolí Krakova)
32-002 Węgrzce Wielkie

Barele na krmivo obdržené zdarma a dárky k nákupu nelze reklamovat.Vrácené Zboží zaslané nám zákazníkem na dobírku nepřijímáme.

Poradna pro majitele psů a koček | Často kladené otázky | Obchodní podmínky | Reklamační řád | Dodání a platba | Kontaktujte nás | O nás | Podmínky akce | Mapa stránek | Psi | Kočky | změna měny na PLN | 100% spokojenost nebo vrácení peněz!
Chat

Vyberte chat